Investment

Премина прессъобщението на фирма Плексистаб по проект "Подобряване на производствения капацитет"

22-May-2017 Премина прессъобщението на фирма Плексистаб по проект "Подобряване на производствения капацитет"


На 15.5.2017г. в център за социален капитал-Лимакон, гр. Пловдив се състоя пресконференция на Плексист...

Представяне на напредъка при изпълнение на проект за Подобряване на производствения капацитет в „ПЛЕКСИСТАБ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

10-May-2017 Представяне на напредъка при изпълнение на проект за  Подобряване на производствения капацитет в „ПЛЕКСИСТАБ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Във връзка с изпълнение на ДБФП №BG16RFOP002-2.001-0354-С01 от 23.12.2015г. с наименование: „Подобряване на производствения капацитет в „ПЛЕКСИСТАБ БЪЛГАРИ...

Премина прессъобщението на фирма Плексистаб по проект Подобряване на производствения капацитет

12-Oct-2016 Премина прессъобщението на фирма Плексистаб по проект Подобряване на производствения капацитет


Във връзка с изпълнение на ДБФП №BG16RFOP002-2.001-0354-С01 от 23.12.2015г. с наименование: „Подобряване на про...