Investment

Премина прессъобщението на фирма Плексистаб по проект Подобряване на производствения капацитет

2016-10-12 15:22:15 Премина прессъобщението на фирма Плексистаб по проект Подобряване на производствения капацитет


Във връзка с изпълнение на ДБФП №BG16RFOP002-2.001-0354-С01 от 23.12.2015г. с наименование: „Подобряване на производствения капацитет в „ПЛЕКСИСТАБ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД” по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, се проведе и официално представяне на етапното развитие по проекта. Прессъобщението се състоя на 10 октомври 2016година, от 10 ч. в град Пловдив.

Back