Investment

Прессъобщение за представяне на проект Подобряване на производствения капацитет в „ПЛЕКСИСТАБ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

07-Oct-2016 Прессъобщение за представяне на проект Подобряване на производствения капацитет в „ПЛЕКСИСТАБ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Във връзка с изпълнение на ДБФП №BG16RFOP002-2.001-0354-С01 от 23.12.2015г. с наименование: „Подобряване на производствения капацитет в &bdq...

Инвестиция

30-Mar-2016 Инвестиция

Във връзка с инвестиционно предложение ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕХ№2 за PVC армиранимаркучи , разположен на територията на ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА НА „ПЛЕКС...

Публична покана

30-Mar-2016 Публична покана

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА,МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБОРУ...