Contact us:
|

Премина прессъобщението на фирма Плексистаб България по проект “Подобряване на производствения капацитет”

|
1 min

Във връзка с изпълнение на ДБФП №BG16RFOP002-2.001-0354-С01 от 23.12.2015г. с наименование: „Подобряване на производствения капацитет в „ПЛЕКСИСТАБ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД” по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, се проведе и официално представяне на етапното развитие по проекта. Прессъобщението се състоя на 10 октомври 2016година, от 10 ч. в град Пловдив.

 

 

More articles

Eima 2014 was Plexistab’s first and very successful international exhibition...
|
1 min