Contact us:
|

Премина прессъобщението на фирма Плексистаб България по проект “Подобряване на производствения капацитет”

|
1 min

На 15.5.2017г. в център за социален капитал-Лимакон, гр. Пловдив се състоя пресконференция на Плексистаб България ЕАД във връзка с изпълнение на ДБФП №BG16RFOP002-2.001-0354-С01/23.12.2015г. с наименование: „Подобряване на производствения капацитет в „ПЛЕКСИСТАБ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД” по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” на ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Фирмата е закупила, внедрила и пуснала в производство три производствени линии с иновативно за България производство на двуслойни плоски ПВЦ маркучи, с приложение в селското стопанство и индустрията. Очаква се 85% от продукцията да се реализира като експорт. С тази инвестиция фирмата ще осигури нови 20 работни места и ще повиши производствения си капацитет с 60%.

More articles