Contact us:
|

Прессъобщение за представяне на проект “Подобряване на производствения капацитет в Плексистаб България”

|
1 min

Във връзка с изпълнение на ДБФП №BG16RFOP002-2.001-0354-С01 от 23.12.2015г. с наименование: „Подобряване на производствения капацитет в „ПЛЕКСИСТАБ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД” по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, Ви каня да присъствате на организирано публично събитие за представяне на проекта.

Пресконференцията ще се състои от 10 до12 часа на 10.10.2016г. на адрес: гр. Пловдив, 4000, бул. „Марица” №154А, партер.

More articles

The main priority for us at Plexistab was to continue to have the same valuable...
|
2 min
We have always said that our biggest priority is YOU, our customers and therefore we...
|
1 min